HTML.CSS颜色代码大全(自用)

  • 内容
  • 相关
分享

3_副本.jpgCSS颜色代码大全 

颜色代码表(一):

EEEEEEFFCCFFFF66FFFF00FF
DDDDDDFFCCCCFF66CCFF00CC
CCCCCCFFCC99FF6699FF0099
BBBBBBFFCC66FF6666FF0066
AAAAAAFFCC33FF6633FF0033
999999FFCC00FF6600FF0000
888888CCCCFFCC66FFCC00FF
777777CCCCCCCC66CCCC00CC
666666CCCC99CC6699CC0099
555555CCCC66CC6666CC0066
444444CCCC33CC6633CC0033
333333CCCC00CC6600CC0000
22222299CCFF9966FF9900FF
11111199CCCC9966CC9900CC
00000099CC99996699990099
FF000099CC66996666990066
EE000099CC33996633990033
DD000099CC00996600990000
CC000066CCFF6666FF6600FF
BB000066CCCC6666CC6600CC
AA000066CC99666699660099
99000066CC66666666660066
88000066CC33666633660033
77000066CC00666600660000
66000033CCFF3366FF3300FF
55000033CCCC3366CC3300CC
44000033CC99336699330099
33000033CC66336666330066
22000033CC33336633330033
11000033CC00336600330000
FFFFFF00CCFF0066FF0000FF
FFFFCC00CCCC0066CC0000CC
FFFF9900CC99006699000099
FFFF6600CC66006666000066
FFFF3300CC33006633000033
FFFF0000CC00006600000000
CCFFFFFF99FFFF33FF00FF00
CCFFCCFF99CCFF33CC00EE00
CCFF99FF9999FF339900DD00
CCFF66FF9966FF336600CC00
CCFF33FF9933FF333300BB00
CCFF00FF9900FF330000AA00
99FFFFCC99FFCC33FF990099
99FFCCCC99CCCC33CC008800
99FF99CC9999CC3399007700
99FF66CC9966CC3366006600
99FF33CC9933CC3333005500
99FF00CC9900CC3300004400
66FFFF9999FF9933FF003300
66FFCC9999CC9933CC002200
66FF99999999993399001100
66FF669999669933660000FF
66FF339999339933330000EE
66FF009999009933000000DD
33FFFF6699FF6633FF0000CC
33FFCC6699CC6633CC0000BB
33FF996699996633990000AA
33FF66669966663366000099
33FF33669933663333000088
33FF00669900663300000077
00FFFF3399FF3333FF000066
00FFCC3399CC3333CC000055
00FF99339999333399000044
00FF66339966333366000033
00FF33339933333333000022
00FF00339900333300000011
0099FF0033FF0099CC0033CC
009999003399009966003366
009933003333009900003300

 

颜色代码表(二):

FFFFFF#DDDDDD#AAAAAA#888888#666666#444444#000000
#FFB7DD#FF88C2#FF44AA#FF0088#C10066#A20055#8C0044
#FFCCCC#FF8888#FF3333#FF0000#CC0000#AA0000#880000
#FFC8B4#FFA488#FF7744#FF5511#E63F00#C63300#A42D00
#FFDDAA#FFBB66#FFAA33#FF8800#EE7700#CC6600#BB5500
#FFEE99#FFDD55#FFCC22#FFBB00#DDAA00#AA7700#886600
#FFFFBB#FFFF77#FFFF33#FFFF00#EEEE00#BBBB00#888800
#EEFFBB#DDFF77#CCFF33#BBFF00#99DD00#88AA00#668800
#CCFF99#BBFF66#99FF33#77FF00#66DD00#55AA00#227700
#99FF99#66FF66#33FF33#00FF00#00DD00#00AA00#008800
#BBFFEE#77FFCC#33FFAA#00FF99#00DD77#00AA55#008844
#AAFFEE#77FFEE#33FFDD#00FFCC#00DDAA#00AA88#008866
#99FFFF#66FFFF#33FFFF#00FFFF#00DDDD#00AAAA#008888
#CCEEFF#77DDFF#33CCFF#00BBFF#009FCC#0088A8#007799
#CCDDFF#99BBFF#5599FF#0066FF#0044BB#003C9D#003377
#CCCCFF#9999FF#5555FF#0000FF#0000CC#0000AA#000088
#CCBBFF#9F88FF#7744FF#5500FF#4400CC#2200AA#220088
#D1BBFF#B088FF#9955FF#7700FF#5500DD#4400B3#3A0088
#E8CCFF#D28EFF#B94FFF#9900FF#7700BB#66009D#550088
#F0BBFF#E38EFF#E93EFF#CC00FF#A500CC#7A0099#660077
#FFB3FF#FF77FF#FF3EFF#FF0 0FF#CC00CC#990099#770077

颜色代码表(三):

 酒红~鲜红

 

顏色名稱代碼

顏色

maroon#800000 
darkred#8B0000 
brown#A52A2A 
firebrick#B22222 
crimson#DC143C 
red#FF0000 

 

 桃紅~紛紅

 

顏色名稱代碼

顏色

mediumvioletred#C71585 
palevioletred#D87093 
deeppink#FF1493 
fuchsia(magenta)#FF00FF 
hotpink#FF69B4 
pink#FFC0CB 
lightpink#FFB6C1 
mistyrose#FFE4E1 
lavenderblush#FFF0F5 

 

顏色名稱代碼

顏色

indigo#4B0082 
purple#800080 
darkmagenta#8B008B 
darkorchid#9932CC 
blueviolet#8A2BE2 
darkviolet#9400D3 
slateblue#6A5ACD 
mediumpurple#9370DB 
mediumslateblue#7B68EE 
mediumorchid#BA55D3 
violet#EE82EE 
plum#DDA0DD 
thistle#D8BFD8 
lavender#E6E6FA 

 

褐~橘~米白

顏色名稱代碼

顏色

saddlebrown#8B4513 
sIEnna#A0522D 
chocolate#D2691E 
indianred#CD5C5C 
rosybrown#BC8F8F 
lightcorol#F08080 
salmon#FA8072 
lightsalmon#FFA07A 
orangered#FF4500 
tomato#FF6347 
coral#FF7F50 
darkorange#FF8C00 
sandybrown#F4A460 
peru#CD853F 
tan#D2B48C 
burlywood#DEB887 
wheat#F5DEB3 
moccasin#FFE4B5 
navajowhite#FFDEAD 
peachpuff#FFDAB9 
bisque#FFE4C4 
antuquewhite#FAEBD7 
papayawhip#FFEFD5 
cornsilk#FFF8DC 
oldlace#FDF5E6 
linen#FAF0E6 
seashell#FFF5EE 
snow#FFFAFA 
floralwhite#FFFAF0 
ivory#FFFFF0 
mintcream#F5FFFA 

 

金~黃

顏色名稱代碼

顏色

darkgoldenrod#B8860B 
goldenrod#DAA520 
gold#FFD700 
yellow#FFFF00 
darkkhaki#BDB76B 
khaki#F0E68C 
palegoldenrod#EEE8AA 
beige#F5F5DC 
lemonchiffon#FFFACD 
lightgoldenrodyellow#FAFAD2 
lightyellow#FFFFE0 

 

~黃綠

顏色名稱代碼

顏色

darkslategray#2F4F4F 
darkolivegreen#556B2F 
olive#808000 
darkgreen#006400 
forestgreen#228B22 
seagreen#2E8B57 
green(teal)#008080 
lightseagreen#20B2AA 
madiumaquamarine#66CDAA 
mediumseagreen#3CB371 
darkseagreen#8FBC8F 
yellowgreen#9ACD32 
limegreen#32CD32 
lime#00FF00 
chartreuse#7FFF00 
lawngreen#7CFC00 
greenyellow#ADFF2F 
mediumspringgreen#00FA9A 
springgreen#00FF7F 
lightgreen#90EE90 
palegreen#98F898 
aquamarine#7FFFD4 
honeydew#F0FFF0 

 

顏色名稱代碼

顏色

midnightblue#191970 
navy#000080 
darkblue#00008B 
darkslateblue#483D8B 
mediumblue#0000CD 
royalblue#4169E1 
dodgerblue#1E90FF 
cornflowerblue#6495ED 
deepskyblue#00BFFF 
lightskyblue#87CEFA 
lightsteelblue#B0C4DE 
lightblue#ADD8E6 
steelblue#4682B4 
darkcyan#008B8B 
cadetblue#5F9EA0 
darkturquoise#00CED1 
mediumturquoise#48D1CC 
turquoise#40E0D0 
skyblue#87CECB 
powderblue#B0E0E6 
paleturquoise#AFEEEE 
lightcyan#E0FFFF 
azure#F0FFFF 
aliceblue#F0F8FF 
aqua(cyan)#00FFFF 

 

黑~灰~白

顏色名稱代碼

顏色

black#000000 
dimgray#696969 
gray#808080 
slategray#708090 
lightslategray#778899 
darkgray#A9A9A9 
silver#C0C0C0 
lightgray#D3D3D3 
gainsboro#DCDCDC 
whitesmoke#F5F5F5 
ghostwhite#F8F8FF 
white#FFFFFF 

 

颜色代码表(四):

 #FFFFFF #FFFFF0 #FFFFE0 #FFFF00
 #FFFAFA #FFFAF0 #FFFACD #FFF8DC
 #FFF68F #FFF5EE #FFF0F5 #FFEFDB
 #FFEFD5 #FFEC8B #FFEBCD #FFE7BA
 #FFE4E1 #FFE4C4 #FFE4B5 #FFE1FF
 #FFDEAD #FFDAB9 #FFD700 #FFD39B
 #FFC1C1 #FFC125 #FFC0CB #FFBBFF
 #FFB90F #FFB6C1 #FFB5C5 #FFAEB9
 #FFA54F #FFA500 #FFA07A #FF8C69
 #FF8C00 #FF83FA #FF82AB #FF8247
 #FF7F50 #FF7F24 #FF7F00 #FF7256
 #FF6EB4 #FF6A6A #FF69B4 #FF6347
 #FF4500 #FF4040 #FF3E96 #FF34B3
 #FF3030 #FF1493 #FF00FF #FF0000
 #FDF5E6 #FCFCFC #FAFAFA #FAFAD2
 #FAF0E6 #FAEBD7 #FA8072 #F8F8FF
 #F7F7F7 #F5FFFA #F5F5F5 #F5F5DC
 #F5DEB3 #F4F4F4 #F4A460 #F2F2F2
 #F0FFFF #F0FFF0 #F0F8FF #F0F0F0
 #F0E68C #F08080 #EEEEE0 #EEEED1
 #EEEE00 #EEE9E9 #EEE9BF #EEE8CD
 #EEE8AA #EEE685 #EEE5DE #EEE0E5
 #EEDFCC #EEDC82 #EED8AE #EED5D2
 #EED5B7 #EED2EE #EECFA1 #EECBAD
 #EEC900 #EEC591 #EEB4B4 #EEB422
 #EEAEEE #EEAD0E #EEA9B8 #EEA2AD
 #EE9A49 #EE9A00 #EE9572 #EE82EE
 #EE8262 #EE7AE9 #EE799F #EE7942
 #EE7621 #EE7600 #EE6AA7 #EE6A50
 #EE6363 #EE5C42 #EE4000 #EE3B3B
 #EE3A8C #EE30A7 #EE2C2C #EE1289
 #EE00EE #EE0000 #EDEDED #EBEBEB
 #EAEAEA #E9967A #E8E8E8 #E6E6FA
 #E5E5E5 #E3E3E3 #E0FFFF #E0EEEE
 #E0EEE0 #E0E0E0 #E066FF #DEDEDE
 #DEB887 #DDA0DD #DCDCDC #DC143C
 #DBDBDB #DB7093 #DAA520 #DA70D6
 #D9D9D9 #D8BFD8 #D6D6D6 #D4D4D4
 #D3D3D3 #D2B48C #D2691E #D1EEEE
 #D1D1D1 #D15FEE #D02090 #CFCFCF
 #CDCDC1 #CDCDB4 #CDCD00 #CDC9C9
 #CDC9A5 #CDC8B1 #CDC673 #CDC5BF
 #CDC1C5 #CDC0B0 #CDBE70 #CDBA96
 #CDB7B5 #CDB79E #CDB5CD #CDB38B
 #CDAF95 #CDAD00 #CDAA7D #CD9B9B
 #CD9B1D #CD96CD #CD950C #CD919E
 #CD8C95 #CD853F #CD8500 #CD8162
 #CD7054 #CD69C9 #CD6889 #CD6839
 #CD661D #CD6600 #CD6090 #CD5C5C
 #CD5B45 #CD5555 #CD4F39 #CD3700
 #CD3333 #CD3278 #CD2990 #CD2626
 #CD1076 #CD00CD #CD0000 #CCCCCC
 #CAFF70 #CAE1FF #C9C9C9 #C7C7C7
 #C71585 #C6E2FF #C67171 #C5C1AA
 #C4C4C4 #C2C2C2 #C1FFC1 #C1CDCD
 #C1CDC1 #C1C1C1 #C0FF3E #BFEFFF
 #BFBFBF #BF3EFF #BEBEBE #BDBDBD
 #BDB76B #BCEE68 #BCD2EE #BC8F8F
 #BBFFFF #BABABA #BA55D3 #B9D3EE
 #B8B8B8 #B8860B #B7B7B7 #B5B5B5
 #B4EEB4 #B4CDCD #B452CD #B3EE3A
 #B3B3B3 #B2DFEE #B23AEE #B22222
 #B0E2FF #B0E0E6 #B0C4DE #B0B0B0
 #B03060 #AEEEEE #ADFF2F #ADD8E6
 #ADADAD #ABABAB #AB82FF #AAAAAA
 #A9A9A9 #A8A8A8 #A6A6A6 #A52A2A
 #A4D3EE #A3A3A3 #A2CD5A #A2B5CD
 #A1A1A1 #A0522D #A020F0 #9FB6CD
 #9F79EE #9E9E9E #9C9C9C #9BCD9B
 #9B30FF #9AFF9A #9ACD32 #9AC0CD
 #9A32CD #999999 #9932CC #98FB98
 #98F5FF #97FFFF #96CDCD #969696
 #949494 #9400D3 #9370DB #919191
 #912CEE #90EE90 #8FBC8F #8F8F8F
 #8EE5EE #8E8E8E #8E8E38 #8E388E
 #8DEEEE #8DB6CD #8C8C8C #8B8B83
 #8B8B7A #8B8B00 #8B8989 #8B8970
 #8B8878 #8B8682 #8B864E #8B8386
 #8B8378 #8B814C #8B7E66 #8B7D7B
 #8B7D6B #8B7B8B #8B795E #8B7765
 #8B7500 #8B7355 #8B6969 #8B6914
 #8B668B #8B6508 #8B636C #8B5F65
 #8B5A2B #8B5A00 #8B5742 #8B4C39
 #8B4789 #8B475D #8B4726 #8B4513
 #8B4500 #8B3E2F #8B3A62 #8B3A3A
 #8B3626 #8B2500 #8B2323 #8B2252
 #8B1C62 #8B1A1A #8B0A50 #8B008B
 #8B0000 #8A8A8A #8A2BE2 #8968CD
 #87CEFF #87CEFA #87CEEB #878787
 #858585 #848484 #8470FF #838B8B
 #838B83 #836FFF #828282 #7FFFD4
 #7FFF00 #7F7F7F #7EC0EE #7D9EC0
 #7D7D7D #7D26CD #7CFC00 #7CCD7C
 #7B68EE #7AC5CD #7A8B8B #7A7A7A
 #7A67EE #7A378B #79CDCD #787878
 #778899 #76EEC6 #76EE00 #757575
 #737373 #71C671 #7171C6 #708090
 #707070 #6E8B3D #6E7B8B #6E6E6E
 #6CA6CD #6C7B8B #6B8E23 #6B6B6B
 #6A5ACD #698B69 #698B22 #696969
 #6959CD #68838B #68228B #66CDAA
 #66CD00 #668B8B #666666 #6495ED
 #63B8FF #636363 #616161 #607B8B
 #5F9EA0 #5E5E5E #5D478B #5CACEE
 #5C5C5C #5B5B5B #595959 #575757
 #556B2F #555555 #551A8B #54FF9F
 #548B54 #545454 #53868B #528B8B
 #525252 #515151 #4F94CD #4F4F4F
 #4EEE94 #4D4D4D #4B0082 #4A708B
 #4A4A4A #48D1CC #4876FF #483D8B
 #474747 #473C8B #4682B4 #458B74
 #458B00 #454545 #43CD80 #436EEE
 #424242 #4169E1 #40E0D0 #404040
 #3D3D3D #3CB371 #3B3B3B #3A5FCD
 #388E8E #383838 #36648B #363636
 #333333 #32CD32 #303030 #2F4F4F
 #2E8B57 #2E2E2E #2B2B2B #292929
 #282828 #27408B #262626 #242424
 #228B22 #218868 #212121 #20B2AA
 #1F1F1F #1E90FF #1E1E1E #1C86EE
 #1C1C1C #1A1A1A #191970 #1874CD
 #171717 #141414 #121212 #104E8B
 #0F0F0F #0D0D0D #0A0A0A #080808
 #050505 #030303 #00FFFF #00FF7F
 #00FF00 #00FA9A #00F5FF #00EEEE
 #00EE76 #00EE00 #00E5EE #00CED1
 #00CDCD #00CD66 #00CD00 #00C5CD
 #00BFFF #00B2EE #009ACD #008B8B
 #008B45 #008B00 #00868B #00688B
 #006400 #0000FF #0000EE #0000CD
 #0000AA #00008B #000080 #00000

 

颜色代码表(五):

红色和粉红色,以及它们的16进制代码。
#990033#CC6699#FF6699#FF3366#993366#CC0066#CC0033#FF0066#FF0033#CC3399
#FF3399#FF9999#FF99CC#FF0099#CC3366#FF66CC#FF33CC#FFCCFF#FF99FF#FF00CC
  紫红色,以及它们的16进制代码。
#FF66FF#CC33CC#CC00FF#FF33FF#CC99FF#9900CC#FF00FF#CC66FF#990099#CC0099
#CC33FF#CC99CC#990066#993399#CC66CC#CC00CC#663366   
蓝色,以及它们的16进制代码。
#660099#666FF#000CC#9933CC#666699#660066#333366#0066CC#9900FF#333399
#99CCFF#9933FF#330099#6699FF#9966CC#3300CC#003366#330033#3300FF#6699CC
#663399#3333FF#006699#6633CC#3333CC#3399CC#6600CC#0066FF#0099CC#9966FF
#0033FF#66CCFF#330066#3366FF#3399FF#6600FF#3366CC#003399#6633FF#000066
#0099FF#CCCCFF#000033#33CCFF#9999FF#0000FF#00CCFF#9999CC#000099#6666CC
#0033CC         
  黄色、褐色、玫瑰色和橙色,以及它们的16进制代码。
#FFFFCC#FFCC00#CC99090#663300#FF6600#663333#CC6666#FF6666#FF0000#FFFF99
#FFCC66#FF9900#FF9966#CC3300#996666#FFCCCC#660000#FF3300#FF6666#FFCC33
#CC6600#FF6633#996633#CC9999#FF3333#990000#CC9966#FFFF33#CC9933#993300
#FF9933#330000#993333#CC3333#CC0000#FFCC99#FFFF00#996600#CC6633 

 

绿色,以及它们的16进制代码。
#99FFFF#33CCCC#00CC99#99FF99#009966#33FF33#33FF00#99CC33#CCC33#66FFFF
#66CCCC#66FFCC#66FF66#009933#00CC33#66FF00#336600#33300#33FFFF#339999
#99FFCC#339933#33FF66#33CC33#99FF00#669900#666600#00FFFF#336666#00FF99
#99CC99#00FF66#66FF33#66CC00#99CC00#999933#00CCCC#006666#339966#66FF99
#CCFFCC#00FF00#00CC00#CCFF66#CCCC66#009999#003333#006633#33FF99#CCFF99
#66CC33#33CC00#CCFF33#666633#669999#00FFCC#336633#33CC66#99FF66#006600
#339900#CCFF00#999966#99CCCC#33FFCC#669966#00CC66#99FF33#003300#99CC66
#999900#CCCC99#CCFFFF#33CC99#66CC66#66CC99#00FF33#009900#669900#669933
#CCCC00         
  白色、灰色和黑色,以及它们的16进制代码。
#FFFFF#CCCCCC#999999#666666#333333#000000    
  16色和它们的16进制代码。
AquaBlackFuchsiaGrayGreeLimeMaroonNavyOlivePurple
RedSilverTealWhiteYellowBlue    

 

CSS颜色代码大全

 

分享
进阳博客-内容须知
本站资源软件和源码 大部分为网上收集,如侵犯您的权利,请告知管理员,我们会及时删除,并向您赔礼道歉.但文章内容我们多为原创,请转载保留原地址!

站长QQ:1839069011  

本文标签:

版权声明:若无特殊注明,本文皆为《文曦(进阳)》原创,转载请保留文章出处。

本文链接:HTML.CSS颜色代码大全(自用) - https://www.forwardsun.cn/?post=366

发表评论

电子邮件地址不会被公开喲。 必填项已用*标注

未显示?请点击刷新

允许邮件通知
建站分享 HTML.CSS颜色代码大全(自用)
CSS颜色代码大全 颜色代码表(一):EEEEEEFFCCFFFF66FFFF00FFDDDDDDFFCCCCFF66CCFF00CCCCCCCCFF...
扫描二维码阅读原文
进阳博客 January, 01
初始化 ×